Chào năm mới 2020

Ngày 1/1/2020, tại tư gia nghệ nhân cây cảnh Nguyễn Trọng Nguyên, số 147 đường Đình Đông, TP Hải Phòng; đã diễn ra giao lưu gặp gỡ chào năm mới 2020. Chương... Read more »

Xuân- Chùm 52 dự thi thơ Waka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 52 dự thi thơ Waka 5 câu của các tác giả: Bùi Sỹ Căn, Phạm Huy Liệu, Trương Thị Thanh Hằng.   Bùi Sỹ Căn (Hải Phòng) XUÂN Ngày mới vừa... Read more »