CHÀO NĂM MỚI 2020

Chào năm mới 2020 với: Họp BCH Hội KTS Hải Phòng; Hoạt động của CLB KTS trẻ Hải Phòng năm 2019; Ngôi nhà năm mới; Họp thường trực mở rộng Hội KHPT... Read more »