CHÀO NĂM MỚI 2020

Chào năm mới 2020 với: Họp BCH Hội KTS Hải Phòng; Hoạt động của CLB KTS trẻ Hải Phòng năm 2019; Ngôi nhà năm mới; Họp thường trực mở rộng Hội KHPT... Read more »

Sông quê- Chùm 53 dự thi thơ Waka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 53 dự thi thơ Waka 5 câu của các tác giả: Lương Hải Thuận, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Tiến Ban.   Lương Hải Thuận (Ănggola) SÔNG QUÊ Quê tôi có... Read more »