Giới thiệu và mời các bạn tham dự Ashui Pavilion 2020

Ngày 9/1/2020, Hội KTS Hải Phòng và CLB KTS trẻ Hải Phòng nhận được thư mời tham dự Ashui Pavilion 2020 do KTS Lê Việt Hà gửi. Ashui Pavilion 2020 là không... Read more »