Thông báo của Hội KTS Hải Phòng

Ngày 16/1/2020, tại phòng họp Sở Xây dựng thành phố, số 32 Lý Tự Trọng, Hải Phòng; đã diễn ra cuộc họp BCH mở rộng Hội KTS Hải Phòng; KTS Võ Quốc... Read more »