Giới thiệu tập san chuyên ngành HCDC

Ngày 18/1/2020, trang web kienhp.com của Hội KTS Hải Phòng đã giới thiệu nội dung tập san chuyên ngành HCDC. Tập san HCDC có kích thước 19x27cm, dày 44 trang, in 4... Read more »