Kiểm tra tiến độ thi công Chùa Đạo Nguyên

Ngày 11/2/2020 tại thôn Tê Chử, xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng; chúng tôi đã có lịch kiểm tra tiến độ thi công Chùa Đạo Nguyên, do Đại đức... Read more »