HH Doanh nghiệp NVV HP và những trao đổi đầu xuân mới

Ngày 13/2/2020 tại hội sở số 18 Đinh Tiên Hoàng, văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hải Phòng đã thống kê ý kiến doanh nghiệp hội viên... Read more »