Xuân lạnh- Chùm 66 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 66 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Thị Kim, Phạm Ngọc Phước, Vũ Thị Tâm, Trần Huy Hoàng, Tịnh Bình.   Nguyễn Thị Kim (Hà Nội)... Read more »