Hạt cát- Chùm 68 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 68 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Sỹ Căn, Tuấn Phong, Dương Đức, Lục Đình Thìn, Lương Liễm, Mai Trinh.   Nguyễn Thanh... Read more »