Cánh cò đơn côi- Chùm 70 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 70 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lương Thị Đậm, Sơn Thủy, Phạm Ngọc Phước, Nguyễn Đức Thiêm, Phạm Xuân Tĩnh, Nguyễn Văn Thái, Mai Trinh.  ... Read more »

Hội nghị chuẩn bị cho thành lập CLB Kei Hải Phòng

Ngày 20/2/2020 tại phòng họp Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng số 7 Đinh Tiên Hoàng; đã diễn ra cuộc họp lãnh đạo các lớp Kei... Read more »