Xuân không màu- Chùm 83 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 83 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Thạch Lựu, Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Đức Thiêm, Thúy Vinh, Lục Đình Thìn, Phạm Xuân Tĩnh, Phan Phượng Uyên.... Read more »