Trao đổi tìm hiểu về Làng Diềm

Ngày 9/3/2020, chúng tôi đã có chuyến khảo sát thực tế tại Làng Diềm. Theo anh hai Nguyễn Văn Hà- Chủ tịch Hội những người yêu dân ca Quan họ Bắc Ninh... Read more »

Giỗ trận Gạc Ma- Chùm 88 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 88 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Minh Dương, Lưu Minh Hải, Đình Văn, Nguyễn Thị Kim, Lê Tuấn, Lương Thị Đậm, Thái Văn Lợi.  ... Read more »