Bến đò- Chùm 90 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 90 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Đình Văn, Lại Duy Bến, Nguyễn Hà, Lương Thị Đậm, Thúy Vinh, Nguyễn Văn Thái, Trần Hồng Phong.   Đình... Read more »