Sông quê- Chùm 92 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 92 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Bá Hòa, Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Hà, Trần Hồng Phong, Phí Văn Định, Ngọc Hoa.... Read more »