Cây gạo đền Mõ- Chùm 96 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 96 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Đức Hạnh, Lương Thị Đậm, Nguyễn Hà, Ngô Minh Nghĩa, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Thanh Sơn, Đình Văn.  ... Read more »