Nhớ quê nhà- Chùm 97 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 97 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: An Hải, Đình Văn, Lại Duy Bến, Hoàng Đình Linh, Phan Hữu Cường, Phí Văn Định, Trần Thắng.   An... Read more »