Tình quê- Chùm 98 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 98 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Mai Hồng Quang, Ngô Minh Nghĩa, Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Hồng Phong, Vũ Thắng, Nguyễn Văn Thái, Phí Văn Định.... Read more »