Đợi mùa hoa- Chùm 99 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 99 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Thắng, Bùi Hữu Thiềm, Sơn Thủy, Trần Hồng Phong, Phí Văn Định.... Read more »