Quê hương- Chùm 101 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 101 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Kim Thanh, Hoàng Ngãi, Lại Duy Bến, Nguyễn Hà, Thế Gơ, Sơn Thủy, Mộng Hòa.   Kim Thanh (Thái Bình)... Read more »