Nguyên quán- Thơ Minh Trí

NGUYÊN QUÁN Lúc đi vịn gió bến sông Bao năm giọng hót còn mong gọi mùa Bà thường nhang huệ lên chùa, Ông thường phơi thuốc nắng trưa nhuộm vàng Chị tìm... Read more »

Bình minh cảng- Chùm 102 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 102 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Hùng, Nguyễn Thị Phương Anh, Đình Văn, Phan Phượng Uyên, Nguyễn Hữu Tuấn, Thế Gơ, Nguyễn Tiến Ban.  ... Read more »