Đồng bào- Chùm 103 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 103 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Tuấn Phong, Hoàng Minh Thuận, Ngô Minh Nghĩa, Sơn Thủy, Thạch Lựu, Trần Thắng.   Bùi Xuân... Read more »