Miền hoa phượng- Chùm 169 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 169 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Hưng, Lương Thị Đậm, Vũ Thắng, Thái Văn Lợi, Nguyễn Lương Sơn, Trần Thắng.... Read more »