Chỉ có thể Hải Phòng- Chùm 172 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 172 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Trần Thị Hoa, Lê Gia Hoài, Trần Thanh Toàn, Phạm Thị Mỹ Liên, Nguyễn Khắc Hiền, Thái... Read more »

Nhớ Bác Hồ- Chùm 171 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 171 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Trần Hồng Phong, Vũ Thắng, Ngọc Hoa, Nguyễn Lương Sơn, Nguyễn Ngọc Hưng, Lương Thị Đậm, Nguyễn Thế Kỹ.  ... Read more »