Biểu tượng hoa phượng- Chùm 173 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 173 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Trần Thắng, Lương Thị Đậm, Nguyễn Thế Kỹ, Trần Hồng Phong, Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Lương... Read more »