Tam Bạc- Chùm 183 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 183 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hoàng Thảo, Nguyễn Hoàng Lâm, Thái Văn Lợi, Lương Thị Đậm, Nguyễn Khắc Hiền, Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Thế Kỹ.... Read more »

KHÚC BIỂN XANH

Khúc biển xanh với: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển; Dự án đầu tư... Read more »