Thăm và làm việc với Công ty East Japan Railway

Sáng ngày 05 ở Nhật Bản, đoàn lớp giám đốc chiến lược Keieijuku khóa 1 Hải Phòng đã tới thăm và làm việc với Công ty East Japan Railway tại thủ đô... Read more »

Thăm Am Basho- Thơ Minh Trí

THĂM AM BASHO   Lướt qua những con đường tráng lệ Tokyo Tôi tìm về bên sông Sumida vắng lặng Thăm Am Basho Cùng bài thơ Haiku ẩn hiện chiều nắng Đây... Read more »