Mùa hè- Chùm 191 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 191 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lê Trọng Dự, Đỗ Ngọc Oanh, Trần Thị Huệ, Năm Vũ, Nguyễn Thị Diệu Chuyền, Hồ Cuc, Lương Sơn.  ... Read more »