Về đảo ngọc- Chùm 192 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 192 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Xuân Tuấn, Trần Thị Hoa, Nguyễn Thế Kỹ, Lương Thị Đậm, Hoàng Thảo, Nguyễn Hoàng Lâm, Thái Văn Lợi.  ... Read more »