Trường Sa- Chùm 193 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 193 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lê Gia Hoài, Phan Quốc Dũng, Tuyết Lan, Nguyễn Hữu Tuấn, Phạm Trà Mị, Nguyễn Đức Hạnh, Vũ Thế Minh... Read more »