Hoa chiến thắng- Chùm 198 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 198 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Thế Kỹ, Đỗ Xuân, Vũ Trường, Trần Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Hưng, Thái Văn Lợi.  ... Read more »