Mưa tháng sáu- Chùm 199 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 199 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Quỳnh Iris de Prelle,  Hồng Loan, Lê Gia Hoài, Trần Thị Huệ, Ngô Trung Dũng, Phạm Trà Mị, Vũ Thế Minh Hiếu.... Read more »