NẺO VỀ NGUỒN CỘI

Nẻo về nguồn cội với: Chấm sơ khảo thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với an toàn giao thông”; Họp thường trực ban liên lạc họ Nguyễn Hải Phòng; Khai trương phòng... Read more »

Tiếng chuông Phả Thiên- Thơ Minh Trí

TIẾNG CHUÔNG PHẢ THIÊN Trong âm âm sâu thẳm biển trời Đất biên cương cựa mình sau tiếng chuông Phả Thiên dội vọng Đêm sương giá cánh đồng đổ khuôn đúc Người... Read more »