Kiểm tra tiến độ thi công bệnh viện tư nhân 5 tầng

Ngày 17/6/2020, đại diện lãnh đạo Công ty Đất Việt và nhà cung cấp vật liệu xây dựng đã tới kiểm tra tiến độ thi công bệnh viện tư nhân 5 tầng... Read more »

Kỷ niệm mùa hè- Chùm 202 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 202 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hoàng Đình Linh, Phạm Trà Mỵ, Nguyễn Thế Kỹ, Trần Thị Hoa, Ngô Trung Dũng, Tuyết Lan, Nguyễn Ngọc Hưng.... Read more »