Giới thiệu cuốn sách “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam”

Ngày 18/7/2020 tại trụ sở Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam, số 45 Kim Mã, TP Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam đã tặng tôi cuốn sách “Lịch... Read more »