Nhớ sông quê- Chùm 220 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 220 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh, Lê Gia Hoài, Phạm Thúy Ngọc, Ngô Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Trà Mị, Trần... Read more »

Trên nền nhà khu chứng tích Mỹ Sơn- Thơ Minh Trí

TRÊN NỀN NHÀ KHU CHỨNG TÍCH SƠN MỸ Ngày 16 tháng 3 năm 1968 504 người vô tội bị sát hại ở Mỹ Lai những con số khắc vào lịch sử đến... Read more »