Người đục hà- Thơ Minh Trí

NGƯỜI ĐỤC HÀ Những con hà bám vào bờ biển hay bao xót thương găm chặt bãi đá hoang Người đục hà cặm cụi gom góp chút dinh dưỡng trong ngày từ... Read more »