Những người bạn Đất Cảng

Ngày 29/7/2020, nhóm những người bạn Đất Cảng đã có cuộc giao lưu trao đổi. Hiện nhóm chúng tôi đầu tư xây dựng một số ngôi nhà, bán với giá giao động... Read more »

Tình nghĩa- Chùm 224 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 224 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Ngọc Hoa, Lê Hoàng Thảo, Nguyễn Lan Hương, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa,Vũ Năm, Nguyễn Thế Kỹ.  ... Read more »