Mời dự thi sáng tác tranh vẽ 3D trên trần chính điện Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam

Ngày 15/8/2020 HĐHNVN làm lễ khởi công xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, Bắc Ninh. Không bao lâu Nhà thờ sẽ hoàn thành việc xây dựng và... Read more »