Ba tôi- Truyện ngắn thi mã số 02 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 02 của tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thảo- Quảng Nam BA TÔI Đà Nẵng, chiều hạ hôm ấy… Tan học, tôi tranh thủ về nhà sau... Read more »

Kiến An- Chùm 242 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 242 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Đình Xuân, Yên Đào, Nguyễn Huy Hòa, Nguyễn Quý Nghi, Phạm Trà Mị, Lê Gia Hoài, Lương Sơn.  ... Read more »

Bố Chồng- Truyện ngắn thi mã số 01 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 01 của tác giả Nguyễn Đức Thiêm- Hà Nội BỐ CHỒNG Bố chồng Thảo là một giáo vên đã nghỉ hưu được trên hai mươi năm.... Read more »