Bến Bính- Chùm 253 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 253 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Đình Xuân, Lý Thị Tuyết, Lương Sơn, Nguyễn Thị Ngần, Lê Gia Hoài, Phạm Trà Mị, Lại Duy Bến,... Read more »

Lời xin lỗi muộn màng- Truyện ngắn dự thi mã số 44 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 44 của tác giả Nguyễn Đan Thụy- TP Hồ Chí Minh LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG – “Ba, con không muốn học nữa. Con bỏ học... Read more »

Người tuyệt vời nhất- Truyện ngắn dự thi mã số 43 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 43 của tác giả Nguyễn Thị Doanh- Nghệ An NGƯỜI TUYỆT VỜI NHẤT Những dòng này con gái muốn âm thầm nhờ gió mang đến với... Read more »