Gặp gỡ mùa thu

Vừa qua thường trực và văn phòng Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng đã có chương trình giao lưu gặp gỡ với thường trực và văn... Read more »