Khai giảng lớp giám đốc chiến lược Keieijuku khóa 5 Hải Phòng

Ngày 28/9/2020, tại hội trường bảo tàng thành phố số 66 Điện Biên Phủ, Hải Phòng; Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng kết hợp cùng Viện... Read more »