Người Hải Phòng- Chùm 50 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 50 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Trần Thị Huệ, Đặng Quang Đạo, Lê Gia Hoài, Nguyễn Viết Tô, Hồ Thảo Ngọc   Trần Thị Huệ (Hòa Bình)... Read more »

Ngôi nhà năm mới- Thơ Minh Trí

NGÔI NHÀ NĂM MỚI Bóc một tờ lịch đầu tiên ngôi nhà năm mới còn nguyên men nồng Đi qua giá lạnh mùa đông mùa xuân đang đợi tầng không én về... Read more »

Các đơn vị tổ chức chúc Tết Hội LL Việt Kiều Hải Phòng

Ngày 5/2/2021, tại hội sở số 58 Điện Biên Phủ, đại diện các đơn vị tổ chức đã tới chúc Tết Hội LL Việt Kiều Hải Phòng. Đoàn lãnh đạo Sở Ngoại... Read more »