Đầu tuần gặp gỡ nghệ nhân Vân Nam

Ngày 8/2/2021, theo lịch hẹn trước, chúng tôi đã có cuộc giao lưu gặp gỡ với nghệ nhân Vân Nam tại tư gia. Ông Vân Nam tên khai sinh là Nguyễn Kim... Read more »