Mời các bạn tham dự cuộc thi Thơ Haikư Việt- Hà Nội năm 2021

Ngày 10/2/2021, CLB Thơ Haikư Việt chính thức phát động cuộc thi Thơ Haikư Việt- Hà Nội năm 2021. Tên cuộc thi “12 năm Thơ Haikư Việt- Hà Nội”. Chủ đề “Quê... Read more »

Thành phố vào Xuân- Chùm 52 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 52 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Mai Hồng Quang, Đinh Trang, Lưu Tuyết Hạnh, Mỹ Liên, Nguyễn Văn Công   Mai Hồng Quang (Hải Phòng) THÀNH PHỐ... Read more »