Sang Xuân- Thơ Minh Trí

SANG XUÂN   Nghe tơ non đã bật mầm bến hoa con nước mùa xuân cận kề   nghe chiều gọi những đam mê đoàn thuyền gọi gió bộn bề ra khơi... Read more »

Đồi núi ở Hải Phòng- Chùm 53 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 53 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Phạm Thế Chất, Trần Vũ Ngọc Hiền, Đỗ Toàn Diện, Ngọc Khôi, Nguyễn Duy Vinh   Phạm Thế Chất (Quảng Nam)... Read more »