Ngày mùng 1 Tết Tân Sửu

Ngày 12/2/2021, mùng 1 Tết Tân Sửu tại trung tâm thành phố Hải Phòng trời nắng nhẹ mát mẻ. Do việc thực hiện dãn cách xã hội phòng chống đại dịch Covid,... Read more »

Đầu năm đi lễ Chùa Vẽ

Ngày 12/2/2021, mùng 1 Tết Tân Sửu, chúng tôi chiêm bái và dâng hương tại Chùa Vẽ có tên chữ là Hoa Linh Tự, gắn liền với những sự kiện oanh liệt... Read more »

Hội xuân Thủy Nguyên- Chùm 54 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 54 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Lưu Tuấn Dũng, Đinh Quang Chữ, Nguyễn Tâm Thanh, Vương Miện, Phạm Văn Dũng   Lưu Tuấn Dũng (Hải Phòng) HỘI... Read more »