Sinh hoạt chuyên đề Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển đô thị Hải Phòng

Ngày 1/9/2021, tại trụ sở số 32F phố Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề Trung tâm nghiên cứu và tư... Read more »

Biển Hải Phòng- Chùm 154 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 154 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Nho, Bùi Hoàng Nam, Đào Hương, Nguyễn Chí Diễn, Đinh Thị Hoa, Nguyễn Mạnh Trí, Đỗ Thúy Mơ, Nguyễn Tất... Read more »