Thăm và làm việc với Xưởng Gốm phù điêu Hải Phòng

Ngày 9/9/2021, chúng tôi đã có lịch thăm và làm việc với xưởng Gốm phù điêu Hải Phòng có địa chỉ tại thôn 3, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố... Read more »