Giới thiệu Nhà máy Gyproc Saint- Gobain Bắc Việt Nam tại Hải Phòng

Nhà máy Gyproc Saint- Gobain Bắc Việt Nam có địa chỉ tại thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Nhà máy Gyproc Saint- Gobain Bắc Việt Nam trực... Read more »

Văn học phản ánh tính cách người Hải Phòng

Năm 1435 đời vua Lê Thái Tông, trong cuốn sách “Ức trai Dư địa chí” do Nguyễn Trãi biên soạn, đã viết về tính cách người Hải Phòng: “Đạo Hải Dương đất... Read more »

Mời các bạn tham dự cuộc thi thơ Tanka 5 dòng

Giám đốc Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp TP Hải Phòng đã ký quyết định vào ngày 27/12/2018 ban hành thể lệ cuộc thi thơ Tanka 5 dòng Hải Phòng 2019- 2020.... Read more »

Kỷ niệm tham dự Trại sáng tác Tam Đảo cách đây 19 năm

Năm 2001, tôi tham dự Trại sáng tác Tam Đảo, 19 năm đã trôi qua; tôi vui mừng được nhận bức ảnh chụp trại sáng tác Tam Đảo cách đây 19 năm... Read more »

Trở về- Chùm 128 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 128 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lục Đình Thìn, Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Gia Hoài, Nguyễn Hùng, Phạm Nguyệt, Trần Hồng Phong, Lê Khánh.   Lục... Read more »

Tháng tư- Chùm 127 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 127 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Đình Văn, Nguyễn Thị Kim, Vũ Ngọc Anh, Lương Mỹ Hạnh, Trần Thị Hoa, Nguyễn Huyền Mến, Nguyễn Thanh.  ... Read more »

Hải Phòng biển gọi- Chùm 126 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

  Chùm 126 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phạm Ánh Sao, Nguyễn Hùng, Đỗ Ngọc Oanh, Hoàng Đình Linh, Nguyễn Hồng Hoa, Lê Gia Hoài, Lê Khánh.... Read more »

Trước biển- Chùm 125 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 125 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Đào Thu Hương, Vũ Ngọc Anh, Trần Hồng Phong, Mai Hồng Quang, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Huyền Mến, Phạm Huy... Read more »

Hải Phòng xưa- Chùm 124 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 124 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lê Khánh, Nguyễn Hùng, Đỗ Văn Xuân, Mai Quốc Quỳ, Lương Mỹ Hạnh, Hoàng Đình Linh, Phạm Mai Hương.  ... Read more »

Hoa xuyến chi- Chùm 123 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 123 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Huyền Mến, Vũ Thắng, Vũ Lam Hiền, Nguyễn Mạnh Trí, Lê Gia Hoài, Thái Văn Lợi, Lương Hải Thuận.... Read more »